AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU Detayı, AOY Fon Getirileri

Fon Kodu AOY
Fon Adı AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Fon Türü Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Fon Tipi Kategorisi Menkul Kıymet Yatırım Fonları
Fon ISIN Kodu TRYAKBK00029
Fon Stratejisi Fon toplam değerinin asgari yüzde %80'i devamlı olarak; 'alternatif enerji' başlığı altında ifade edilebilen yeni, gelişen, temiz, yenilenebilir, sürdürülebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına ve/veya bu şirketlerin depo sertifikalarına (American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR)) yatırılacaktır. Söz konusu yatırım stratejisi çerçevesinde, temel olarak, işbu izahnamenin 2.5. maddesinde belirtilen endekste yer alan yenilenebilir enerji (güneş, güneş fotovaltik, rüzgar, jeotermal, etanol, biyodizel, biyoyakıt temin edici enzimler vb.), enerji verimliliği (enerji üretimi, dağıtımı ve kullanımının etkinleştirilmesi ile ilgilenen enerji yönetim sistemleri, şebekeler, enerji sayaçları ve hızlı iletkenler vb.), yeni enerji kullanımları (mikrotürbinler, gelişmiş piller, hibrit aktarma organları, hidrojen, sabit ve taşınabilir uygulama ve makineler ile ulaşım araçları için yakıt pilleri, ileri düzey araç şarjları vb.), ileri malzemeler (nanoteknoloji, silikon, lityum, karbon yakalama ve değerlendirilmesi, temiz enerji teknolojilerini destekleyen malzeme ve süreçler vb.) enerji alt sektörlerinde üretim, dağıtım, teknoloji sağlayıcısı, çözüm üreticisi vb. aşamalarında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına ve/veya depo sertifikalarına yatırım yapılacaktır. Fon'un yatırım amacı, enerji sektöründeki dönüşüm sürecinde büyümesi öngörülen şirketlerin büyüme olanaklarına ve olası kazançlarına iştirak edilmesidir. Fon'un yatırım yapacağı enerji alt sektörlerinde faaliyet gösteren yabancı ortaklık paylarına ilişkin riskler dahil olmak üzere, Fon'un yatırım stratejisinin içerdiği temel riskler hakkındaki detaylı açıklamalara işbu izahnamenin 3.1. nolu maddesinde yer verilmektedir.
Fon Risk Değeri 6
Risk Değerleri 1-7 arasında değer alır, en riskli fon 7 değerindendir.
KAP Adresi KAP Bilgi Adresi

AOY Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Birim Fon Fiyatı (TL) 0,205052
Tedavüldeki Pay Sayısı 1.852.331.358,00
Yatırımcı Sayısı 36.682
Fon Toplam Değeri 379.824.769,13
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 21.06.2024

AOY Getiri Tablosu

Günlük Getirisi -2.0647%
Haftalık Getiri Oranı -4.063%
Son 1 Ay Getiri Oranı -0.0366%
Son 3 Ay Getiri Oranı 3.2919%
Son 6 Aylık Getiri Oranı -3.0744%
Yılbaşından İtibaren Getirisi -7.4525%
1 Yıllık Getiri Oranı -1.4794%
3 Yıllık Getiri Oranı 97.4654%
5 Yıllık Getiri Oranı 177.95%

Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

AOY Fonu Kurucu İletişim Bilgileri

Fon Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Yöneticisi Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Adres Sabancı Center 4.Levent /İstanbul
Telefon 2123852700
Faks
Email info@akportfoy.com.tr
Web Adresi http://www.akportfoy.com.tr/tr/fund/AOY