Yatırım Fonu Türleri Nelerdir, Yatırım Fonu Çeşitleri

Yatırım Fonu Türleri Nelerdir?
 

Yatırım fonlarının kapsadıkları yatırım araçları yatırım stratejilerine göre değişiklik gösterir. Sermaye Piyasası Kurulu ağırlıklı yatırım yaptıkları sermaye piyasası araçlarını göz önünde bulundurarak yatırım fonlarını sınıflara ayırmıştır. Kurul tarafından belirlenmiş yatırım fonu çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:

Borçlanma araçları fonu

Portföyün tamamının %80’i yerli veya yabancı olmak üzere kamu veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırıldığı fon çeşididir.

Para piyasası fonu

Para piyasası fonu portföyün tamamının vadesine 184 gün veya daha az zaman kalmış, likiditesi yüksek paraya ve sermaye piyasası araçlarına yatırıldığı fondur.

Değişken fon
 

Değişken fon portföy dağılımı bakımından diğer fon çeşitlerinden birine uymayan fonları ifade eder.
 

Kıymetli madenler fonu
 

Portföyün en az %80’i devamlı şekilde borsada işlem gören altın gibi kıymetli madenlere ve bunlara bağlı sermaye piyasası araçlarına yatırılır.
 

Fon sepeti fonu
 

Fon sepeti fonunda portföyün en az %80’i borsa yatırım fonlarıyla diğer fonların katılım paylarına yatırılır.
 

Serbest fon
 

Yatırım araçları ve yönetim şekli bakımından herhangi bir kurala bağlı olmayan ve yalnızca uzman yatırımcıların yatırım yapabildiği fon türüdür.
 

Katılım fonu
 

Portföyün tamamı katılım hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler, kira sertifikaları gibi faize dayanmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.
 

Karma fon
 

Portföy borçlanma araçları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ve bu madenlere bağlı sermaye piyasası araçlarının en az ikisine yatırılır. Herhangi birinin değeri portföy değerinin %20’sinden az olamaz.
 

 Garantili yatırım fonu
 

Başlangıçta yatırılan birikimin tamamını, bir kısmını veya getirilerini belirli bir vadede geri ödemeyi taahhüt eden fon çeşididir.
 

Hisse senedi fonu
 

Portföyün en az %80’lik kısmının borsada işlem gören şirketlerin hisse senetlerine yatırıldığı fon türü hisse senedi fonu olarak adlandırılır.
 

Emeklilik yatırım fonu
 

“Emeklilik yatırım fonu nedir?” sorusu da en sık merak edilen konular arasındadır. Emeklilik yatırım fonu son yılların en popüler yatırım araçları arasında yer alan bireysel emeklilik sistemi kapsamında katılımcılardan alınan katkı paylarının bir arada bulunduğu fon çeşididir.
 

En iyi yatırım fonu yatırımcıların profilleri ve risk durumları göz önünde bulundurularak belirlenebilir. Yatırımcılar fona yatırdıkları birikimlerinin karşılığında portföydeki payını gösteren bir katılım belgesi sahibi olurlar.

 

 

SPK Yatırım Fonları Rehberini İncelemek için tıklayınız