Başlangıç Katılım Fonu Listesi, Başlangıç Katılım Fonu Türünden Fonlar Rehberi