Devlet Katkısı Fonu Listesi, Devlet Katkısı Fonu Türünden Fonlar Rehberi