STRATEJİ PORTFÖY FOREST HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Detayı, FPR Fon Getirileri

Fon Kodu FPR
Fon Adı STRATEJİ PORTFÖY FOREST HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Fon Türü Serbest Şemsiye Fonu
Fon Tipi Kategorisi Menkul Kıymet Yatırım Fonları
Fon ISIN Kodu TRYFKSP00021
Fon Stratejisi Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan Serbest Fon niteliğindedir. Fon, yatırım stratejisinin uygulanmasında mevcut ekonomik ve piyasa verileri kullanarak varlıkların gelecek dönemdeki fiyat hareketlerinin yönünü 'estimate' edeceği ama aynı zamanda gelecek dönemde bu fiyat hareketlerini en iyi tahmin edebilecek sayısal modeller ile 'forecast' edeceği için 'forecasting' ve 'estimation' kelimelerinin bileşiminden türetilmiş melez bir kelime olan `forest' kelimesi fon unvanında kullanılmıştır. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarını takip eden endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacaktır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.
KAP Adresi KAP Bilgi Adresi

FPR Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Birim Fon Fiyatı (TL) 6,685845
Tedavüldeki Pay Sayısı 14.960.778,00
Yatırımcı Sayısı 26
Fon Toplam Değeri 100.025.443,08
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 21.06.2024

FPR Getiri Tablosu

Günlük Getirisi 2.1361%
Haftalık Getiri Oranı 2.8519%
Son 1 Ay Getiri Oranı %
Son 3 Ay Getiri Oranı %
Son 6 Aylık Getiri Oranı %
Yılbaşından İtibaren Getirisi %
1 Yıllık Getiri Oranı %
3 Yıllık Getiri Oranı %
5 Yıllık Getiri Oranı %

Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

FPR Fonu Kurucu İletişim Bilgileri

Fon Kurucusu STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Yöneticisi STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Adres Büyükdere Cad. Maya Akar Center No:100-102 Kat:26 Esentepe,Şişli/İstanbul
Telefon 212 266 20 30
Faks 212 266 30 88
Email yf@stratejiportfoy.com.tr
Web Adresi www.kap.org.tr / www.stratejiportfoy.com.tr