GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Detayı, GKV Fon Getirileri

Fon Kodu GKV
Fon Adı GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Fon Türü Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Fon Tipi Kategorisi Menkul Kıymet Yatırım Fonları
Fon ISIN Kodu TRYGAPO01068
Fon Stratejisi Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış endekslerde yer alan şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu bir danışman/danışma kurulu tarafından onaylanmış olan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon portföyünün yönetiminde katılım prensiplerine uygun hareket edilecektir. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere yukarıda belirtilen paylara yatırılır. Fon ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant, ve buna benzer faiz getirisi olan işlemleri yapamaz. Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları alınmaz. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgah üstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.
KAP Adresi KAP Bilgi Adresi

GKV Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Birim Fon Fiyatı (TL) 5,023093
Tedavüldeki Pay Sayısı 48.100.283,00
Yatırımcı Sayısı 5.117
Fon Toplam Değeri 241.612.201,45
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 20.06.2024

GKV Getiri Tablosu

Günlük Getirisi 1.7188%
Haftalık Getiri Oranı 4.2379%
Son 1 Ay Getiri Oranı 0.4613%
Son 3 Ay Getiri Oranı 16.6368%
Son 6 Aylık Getiri Oranı 38.9322%
Yılbaşından İtibaren Getirisi 40.9347%
1 Yıllık Getiri Oranı 108.923%
3 Yıllık Getiri Oranı 0%
5 Yıllık Getiri Oranı 0%

Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

GKV Fonu Kurucu İletişim Bilgileri

Fon Kurucusu GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Yöneticisi Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Adres Levent, Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş / İSTANBUL
Telefon (212)3841300
Faks (212)3841314
Email gpyinfo@garantibbva.com.tr
Web Adresi www.garantibbvaportfoy.com.tr