QİNVEST PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Detayı, IAS Fon Getirileri

Fon Kodu IAS
Fon Adı QİNVEST PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Fon Türü Serbest Şemsiye Fonu
Fon Tipi Kategorisi Menkul Kıymet Yatırım Fonları
Fon ISIN Kodu TRYISMD00068
Fon Stratejisi Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına yatırılır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon, özelleştirme kapsamına alınanlar da dahil olmak üzere Türkiye'de ihraç edilmiş ortalık paylarına ve diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak 'eşik değer'in üzerinde bir getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Yatırım stratejisi temel olarak makro ve mikro analizler, doğrudan şirket ziyaretleri ve hem kalitatif hem de kantitatif derinlemesine şirket incelemeleri ile, piyasa koşulları ve likidite sıkışıklığı gibi sebeplere bağlı olarak potansiyel değerinin çok altında işlem görmekte olan ortaklık paylarının tespit edilmesine dayanmaktadır. Fon stratejisi daha ziyade orta ve uzun vadeli alınan uzun pozisyonlara dayalı olmakla birlikte, riskten korunma ve piyasa dinamiklerinden faydalanma amacıyla çeşitli varlık sınıflarında kısa pozisyonlar da alınabilir. Makroekonomik koşulların gelişimine ve piyasa trendlerindeki önemli değişimlere bağlı olarak gerekli görüldüğü takdirde döviz ve yabancı varlıklara yatırım yapılabilir.
Fon Risk Değeri 6
Risk Değerleri 1-7 arasında değer alır, en riskli fon 7 değerindendir.
KAP Adresi KAP Bilgi Adresi

IAS Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Birim Fon Fiyatı (TL) 0,861011
Tedavüldeki Pay Sayısı 1.461.669.118,00
Yatırımcı Sayısı 2
Fon Toplam Değeri 1.258.513.454,21
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 22.09.2023

IAS Getiri Tablosu

Günlük Getirisi 9.6913%
Haftalık Getiri Oranı 8.5668%
Son 1 Ay Getiri Oranı 30.7059%
Son 3 Ay Getiri Oranı 207.075%
Son 6 Aylık Getiri Oranı 158.212%
Yılbaşından İtibaren Getirisi 182.729%
1 Yıllık Getiri Oranı 368.621%
3 Yıllık Getiri Oranı 915.331%
5 Yıllık Getiri Oranı 1568.53%

Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

IAS Fonu Kurucu İletişim Bilgileri

Fon Kurucusu QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Yöneticisi Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş
Adres Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No 127 A Blok Kat 11 Esentepe Şişli İSTANBUL
Telefon 2129487800
Faks 2129487878
Email bilgi@qinvestportfoy.com
Web Adresi ------