İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Detayı, IHK Fon Getirileri

Fon Kodu IHK
Fon Adı İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Fon Türü Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Fon Tipi Kategorisi Menkul Kıymet Yatırım Fonları
Fon ISIN Kodu TRYISPO00654
Fon Stratejisi Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kadınların istihdam ve yönetimde söz sahibi olmalarını destekleyen yerli şirketlerin ortaklık paylarına yatırılır. Fon portföyüne dahil edilebilecek ortaklık paylarının seçiminde aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır. Bu kriterlerden en az ikisini sağlayan şirketlerin yurt içi ortaklık payları, Fon'un yatırım yapılabilir pay senedi havuzunda yer alacaktır. (i) Yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulundurma, (ii) Yönetiminde karar verici pozisyonda kadın yönetici bulundurma, (iii) Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM)'ın danışmanlığı kapsamında oluşturulacak diğer halka açık bilgileri içeren kriterleri sağlama. KOÇ-KAM'ın danışmanlığı kapsamında belirlenecek kriterlere dair detaylı bilgiler İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin internet sitesinde (www.isportfoy.com.tr) ilan edilecektir. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören (XUTUM endeksine dahil) ihraççı payları ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü göreceli kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.
Fon Risk Değeri 5
Risk Değerleri 1-7 arasında değer alır, en riskli fon 7 değerindendir.
KAP Adresi KAP Bilgi Adresi

IHK Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Birim Fon Fiyatı (TL) 12,934091
Tedavüldeki Pay Sayısı 187.181.493,00
Yatırımcı Sayısı 45.756
Fon Toplam Değeri 2.421.022.481,91
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 24.05.2024

IHK Getiri Tablosu

Günlük Getirisi -0.2732%
Haftalık Getiri Oranı 5.6404%
Son 1 Ay Getiri Oranı 19.6861%
Son 3 Ay Getiri Oranı 33.3866%
Son 6 Aylık Getiri Oranı 68.0467%
Yılbaşından İtibaren Getirisi 65.0343%
1 Yıllık Getiri Oranı 244.727%
3 Yıllık Getiri Oranı 1215.53%
5 Yıllık Getiri Oranı 0%

Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

IHK Fonu Kurucu İletişim Bilgileri

Fon Kurucusu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Yöneticisi İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Adres İŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT İSTANBUL
Telefon 0850 290 31 73
Faks 2123862905
Email destek@isportfoy.com.tr
Web Adresi www.isportfoy.com.tr