İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Detayı, IIH Fon Getirileri

Fon Kodu IIH
Fon Adı İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Fon Türü Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Fon Tipi Kategorisi Menkul Kıymet Yatırım Fonları
Fon ISIN Kodu TRYISTP00109
Fon Stratejisi Fon hisse senedi şemsiye fona bağlı olup, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yurtiçi ihraçcı paylarından oluşur. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ'in 6. maddesi çerçevesinde Hisse Senedi Şemsiye Fon'a bağlı 'Hisse Senedi Yoğun Fon' niteliğinde olup; Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı paylarından oluşur. Fon portföyünde yer alan ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları %80'lik oranın hesaplanmasına dahil edilir.
Fon Risk Değeri YBFde yer verilmiştir
Risk Değerleri 1-7 arasında değer alır, en riskli fon 7 değerindendir.
KAP Adresi KAP Bilgi Adresi

IIH Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Birim Fon Fiyatı (TL) 14,509753
Tedavüldeki Pay Sayısı 32.089.034,00
Yatırımcı Sayısı 6.408
Fon Toplam Değeri 465.603.963,07
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 27.09.2023

IIH Getiri Tablosu

Günlük Getirisi -0.0776%
Haftalık Getiri Oranı 6.4864%
Son 1 Ay Getiri Oranı 8.3145%
Son 3 Ay Getiri Oranı 69.9129%
Son 6 Aylık Getiri Oranı 114.635%
Yılbaşından İtibaren Getirisi 100.166%
1 Yıllık Getiri Oranı 243.056%
3 Yıllık Getiri Oranı 1170.9%
5 Yıllık Getiri Oranı 0%

Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

IIH Fonu Kurucu İletişim Bilgileri

Fon Kurucusu İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Yöneticisi İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Adres Dereboyu Cad. No: 78 Kat: 4 34347 Ortaköy Beşiktaş İstanbul
Telefon 2122275600
Faks 2122275601
Email info@istanbulportfoy.com
Web Adresi www.istanbulportfoy.com