İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON Detayı, IKP Fon Getirileri

Fon Kodu IKP
Fon Adı İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON
Fon Türü Karma Şemsiye Fonu
Fon Tipi Kategorisi Menkul Kıymet Yatırım Fonları
Fon ISIN Kodu TRYISPO00662
Fon Stratejisi Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak olup; ortaklık payları (ADR, GDR dahil) ve borçlanma araçlarının her birine yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin asgari %20'si olacaktır. Fon portföyüne, çeşitlendirme amacı ile yenilenebilir enerji alanına yatırım imkanı sağlayan yabancı/yerli borsa yatırım fonu payları da dahil edilebilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Yenilenebilir enerji teması çerçevesinde yatırım yapılacak hisse senetlerinin seçiminde, sorumluluk Kurucu'da olmak ve hizmet bedeli Kurucu tarafından karşılanmak kaydıyla, yurtiçi ve yurtdışı finans kurumlarından danışmanlık hizmeti alınabilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir.
Fon Risk Değeri 7
Risk Değerleri 1-7 arasında değer alır, en riskli fon 7 değerindendir.
KAP Adresi KAP Bilgi Adresi

IKP Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Birim Fon Fiyatı (TL) 3,830535
Tedavüldeki Pay Sayısı 98.729.376,00
Yatırımcı Sayısı 11.847
Fon Toplam Değeri 378.186.298,66
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 21.06.2024

IKP Getiri Tablosu

Günlük Getirisi -0.8623%
Haftalık Getiri Oranı -1.8627%
Son 1 Ay Getiri Oranı 2.7029%
Son 3 Ay Getiri Oranı 13.6019%
Son 6 Aylık Getiri Oranı 19.3458%
Yılbaşından İtibaren Getirisi 16.1853%
1 Yıllık Getiri Oranı 37.5911%
3 Yıllık Getiri Oranı 234.844%
5 Yıllık Getiri Oranı 0%

Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

IKP Fonu Kurucu İletişim Bilgileri

Fon Kurucusu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Yöneticisi İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Adres İş Kuleleri Kule 1 Kat 7 4. Levent İstanbul
Telefon 0850 290 31 73
Faks 2123862905
Email destek@isportfoy.com.tr
Web Adresi www.isportfoy.com.tr