Katılım Değişken Fon Listesi, Katılım Değişken Fon Türünden Fonlar Rehberi