GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON Detayı, MET Fon Getirileri

Fon Kodu MET
Fon Adı GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON
Fon Türü Değişken Şemsiye Fonu
Fon Tipi Kategorisi Menkul Kıymet Yatırım Fonları
Fon ISIN Kodu TRYGAPO00920
Fon Stratejisi "Metaverse", insanların sanal temsilleri/sembolleri ile birbirleriyle ve dijital nesnelerle etkileşime girebildiği, sürekli açık olan sanal ortamlardan oluşan bir ağdır. Bu evren, birlikte işlerliğe sahip, kalıcı, senkronize, sınırsız katılımcıya açık, tamamen işlevsel bir ekonomiye sahip, sanal ve gerçek dünyayı kapsayan bir deneyim olarak tanımlanmakta ve mevcut internetin halefi olarak da gösterilmektedir. Metaverse kapsamına, tüketicilere gerçek zamanlı bağlantı, yüksek bant genişliği ve veri hizmetleri sağlayan; kullanıcıların ve işletmelerin keşfedebileceği, oluşturabileceği, sosyalleşebileceği ve çok çeşitli deneyimlere katılabileceği sürükleyici dijital ve genellikle üç boyutlu simülasyonlar, ortamlar ve dünyalar geliştiren ve işleten; birlikte işlerlik için gerçek veya fiili standartlar olarak hizmet eden araçlar, protokoller, formatlar, hizmetler ve motorlar oluşturan ve bu evrenin oluşturulmasını, çalıştırılmasını ve sürekli iyileştirmelerini sağlayan; dijital para birimlerinin alım satımını da içeren finansal hizmetlere ve dijital ödeme süreçlerine destek sağlayan; sanal meta ve para birimleri gibi dijital varlıkların kullanıcı verilerine ve kimliğine bağlı olarak tasarımı/oluşturulması, satışı, yeniden satışı, depolanması, güvenli bir şekilde korunması ve finansal yönetimi ile ilgili hizmetler veren; bu evreni desteklemek için bilgi işlem gücü sağlayan, erişmek veya etkileşim kurmak için kullanılan fiziksel teknolojilerin ve cihazların satışı ve desteğini sağlayan şirketler dahil edilir. Yeni teknolojiler kapsamına ise, GICS (Global Industry Classification Standard) tasnifine göre Information Technology Sector (Enformasyon Teknoloji Sektörü) ve Communication Services Sector (İletişim Hizmetleri Sektörü) altında sınıflandırılan ve teknoloji alanlarında faaliyetlerde bulunan şirketler ve BIST Teknoloji Endeksi ve BIST İletişim Endeksi'nde yer alan şirketler dahil edilir. Fon'un yatırım stratejisi, fon toplam değerinin devamlı olarak asgari %80'i Metaverse ve yukarıda yer verilen kapsamda yeni teknolojileri kullanan, bu teknolojilere yönelik Ar-Ge (araştırma-geliştirme) faaliyetlerinde bulunan, Metaverse ve yeni teknolojileri destekleyen şirketlerin ve/veya teknoloji, bilgi teknolojileri, teknolojik donanım, iletişim, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji ve yazılım sektöründeki şirketlerin ve/veya diğer doğrudan ya da dolaylı teknoloji temalı endekslerde yer alan şirketlerin ve/veya bu maddede bahsedilen şirketlere hizmet/servis ve ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, yerli borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına ve bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapılacaktır. Metaverse teması kapsamı, fonun karşılaştırma ölçütünde yer alan Indxx Global Metaverse Endeksi ve Solactive Global Metaverse Endeksi'nde yer alan ortaklık payları ve depo sertifikaları ile bu tema kapsamındaki endeksleri takip etmek üzere kurulu borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşacaktır. Yeni teknolojiler teması kapsamında fon portföyüne dahil edilecek yabancı yatırım araçlarının seçiminde GICS (Global Industry Classification Standard) tasnifine göre Information Technology Sector (Enformasyon Teknoloji Sektörü) ve Communication Services Sector (İletişim Hizmetleri Sektörü) altında sınıflandırılan ve teknoloji alanlarında faaliyetlerde bulunan şirketlerin sermaye piyasası araçları dikkate alınacaktır. Yurt içinde ise fonun temasını BIST Teknoloji Endeksi ve BIST İletişim Endeksi'nde yer alan şirketlerin sermaye piyasası araçları oluşturacaktır. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir, fakat bu araçların toplamı fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç ettikleri para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" veya "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları dahil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. Fon portföyüne kripto varlık ve kripto para piyasası işlemleri ile bunlara dayalı araçlar ve kripto varlık işlem platformu olarak faaliyet gösteren şirketlerin payları dahil edilemez.
KAP Adresi KAP Bilgi Adresi

MET Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Birim Fon Fiyatı (TL) 2,012147
Tedavüldeki Pay Sayısı 100.573.701,00
Yatırımcı Sayısı 9.948
Fon Toplam Değeri 202.369.051,08
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 01.12.2023

MET Getiri Tablosu

Günlük Getirisi -0.3135%
Haftalık Getiri Oranı 0.864%
Son 1 Ay Getiri Oranı 13.7212%
Son 3 Ay Getiri Oranı 13.6187%
Son 6 Aylık Getiri Oranı 58.7841%
Yılbaşından İtibaren Getirisi 98.5694%
1 Yıllık Getiri Oranı 93.1049%
3 Yıllık Getiri Oranı 0%
5 Yıllık Getiri Oranı 0%

Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

MET Fonu Kurucu İletişim Bilgileri

Fon Kurucusu GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Yöneticisi Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Adres Levent, Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş / İSTANBUL
Telefon (212)3841300
Faks (212)3841314
Email gpyinfo@garantibbva.com.tr
Web Adresi www.garantibbvaportfoy.com.tr