AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Detayı, MPS Fon Getirileri

Fon Kodu MPS
Fon Adı AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Fon Türü Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Fon Tipi Kategorisi Menkul Kıymet Yatırım Fonları
Fon ISIN Kodu TRYMKFT00018
Fon Stratejisi Fon toplam değerinin en az %80'i BİST'te işlem gören ve uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketlerin paylarına yatırılacaktır. Uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygunluğunun belirlenmesinde, faizsiz finansman ve yatırım ürünleri alanında fon izahnamesinin ekinde bilgilerine yer verilen bağımsız bir danışman kararı aranacak ve bu karar bağlayıcı olacaktır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı paylarına yatırılır. Ayrıca, fon portföyüne kamu ve özel sektör kira sertifikaları, yabancı ortaklıkların payları, varlığa dayalı menkul kıymetler, altın ve kıymetli madenler, yabancı kira sertifikaları ve bunlara benzer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon ter repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant, swap işlemlerini ve buna benzer faiz getirisi olan işlemler yapamaz. Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu ve özel sektör borçlanma araçları alınmaz.
Fon Risk Değeri 6
Risk Değerleri 1-7 arasında değer alır, en riskli fon 7 değerindendir.
KAP Adresi KAP Bilgi Adresi

MPS Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Birim Fon Fiyatı (TL) 16,834425
Tedavüldeki Pay Sayısı 13.197.784,32
Yatırımcı Sayısı 4.404
Fon Toplam Değeri 222.177.105,41
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 21.06.2024

MPS Getiri Tablosu

Günlük Getirisi 2.2949%
Haftalık Getiri Oranı 3.3391%
Son 1 Ay Getiri Oranı 1.5734%
Son 3 Ay Getiri Oranı 20.6306%
Son 6 Aylık Getiri Oranı 44.8508%
Yılbaşından İtibaren Getirisi 46.8521%
1 Yıllık Getiri Oranı 118.923%
3 Yıllık Getiri Oranı 569.45%
5 Yıllık Getiri Oranı 1833.75%

Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

MPS Fonu Kurucu İletişim Bilgileri

Fon Kurucusu AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Yöneticisi Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.
Adres Kore Şehitleri Cad. No:8/1 34394 Şişli/İstanbul
Telefon 2123763200
Faks 2123408036
Email info@aktifportfoy.com.tr
Web Adresi www.aktifportfoy.com.tr