QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON Detayı, OZC Fon Getirileri

Fon Kodu OZC
Fon Adı QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON
Fon Türü Serbest Şemsiye Fonu
Fon Tipi Kategorisi Menkul Kıymet Yatırım Fonları
Fon ISIN Kodu TRYQPYS00169
Fon Stratejisi 'Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest özel fon statüsündedir. Fon'un yatırım stratejisi ağırlıklı olarak Türk ortaklık paylarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Buna bağlı olarak sürekli olarak fon portföyünün en az %51'i BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşacaktır. Ortaklık payı portföyü yatırım ufku açısından uzun vadeli bir perspektifle oluşturulacaktır. Belli dönemlerde yurt içi ve global makro konjonktür doğrultusunda sektörel olarak ve şirket seçimleri anlamında risk dağıtımı amacıyla paylar çeşitlendirilebileceği gibi, çok az sayıda şirketten oluşan agresif ve konsantre bir portföy de taşınabilir. Fon portföyünün geri kalan kısmı için sabit bir varlık dağılımı belirlenmemiştir. Yukarıda tarif edilen temel stratejiyi destekleyici unsurlar olarak yurt içinde ve yurtdışında ihraç edilmiş Türk Lirası ve/veya Yabancı Para cinsinden her türlü kamu ve özel sektör borçlanma araçları, varlığa dayalı menkul kıymetler, yerli ve yabancı kira sertifikaları, sukuklar, ortaklık payları ve Eurobond'lara yatırım yapılabilir. Fon portföyüne repo, ters repo, Takasbank para piyasası ve diğer organize para piyasası işlemleri, devlet ve özel sektör iç borçlanma araçları, Türk Lirası veya döviz cinsi olmak üzere yerli bankalarda açılacak mevduat ve katılma hesapları, kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler, sertifikalar ve söz konusu varlıklara ve/veya söz konusu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar dahil edilebilir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, veya özel şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen Eurobondlara, sukuk (kira sertifikaları) ihraçlarına, Türk özel şirketlerinin yurt dışında ve/veya yurt içinde ihraç ettiği Eurobondlar ve sukuklar dahil döviz cinsi borçlanma araçlarına, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu ve özel sektör uluslararası ve lokal borçlanma araçlarına, izahnamenin 2.10 no.lu maddesinde yer verilen ülkelerin yatırım fonlarına (yabancı fonlar), yabancı ortaklık paylarına yatırım yapılabilecektir. Ayrıca, fon portföyünde, sözü geçen tüm varlıklara ve/veya bu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara ve her türlü yatırım ortaklığı paylarına da yer verilebilecektir. Altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, yine çeşitlendirme açısından yapılandırılmış yatırım araçları, yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapılabilir. Fon portföyüne, borsa içi veya borsa dışı swap sözleşmeleri, vadeli alım ve satım işlemleri, kurlara, endekslere veya emtialara dayalı olarak yazılmış vadeli işlem sözleşmeleri (futures), opsiyonlar, varantlar ve her türlü yapılandırılmış ve türev araçları alınabilir. Türev araç işlemler organize piyasalarda gerçekleştirilebileceği gibi, tezgahüstü piyasalarda da gerçekleştirilebilir. Fon, beklenen getiriyi yükseltmek veya riskten korunmak amacıyla kaldıraçlı işlemler yapabilir. Yabancı para cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaptığı dönemlerde yatırımcılar kur riskine maruz kalabilir.'
Fon Risk Değeri 7
Risk Değerleri 1-7 arasında değer alır, en riskli fon 7 değerindendir.
KAP Adresi KAP Bilgi Adresi

OZC Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Birim Fon Fiyatı (TL) 1,880188
Tedavüldeki Pay Sayısı 296.242.071,00
Yatırımcı Sayısı 1
Fon Toplam Değeri 556.990.774,52
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 24.05.2024

OZC Getiri Tablosu

Günlük Getirisi -1.8601%
Haftalık Getiri Oranı 2.7467%
Son 1 Ay Getiri Oranı %
Son 3 Ay Getiri Oranı %
Son 6 Aylık Getiri Oranı %
Yılbaşından İtibaren Getirisi %
1 Yıllık Getiri Oranı %
3 Yıllık Getiri Oranı %
5 Yıllık Getiri Oranı %

Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

OZC Fonu Kurucu İletişim Bilgileri

Fon Kurucusu QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Yöneticisi QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Adres Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No 127 A Blok Kat 11 Esentepe Şişli İSTANBUL
Telefon 2129487800
Faks 2129487800
Email bilgi@qinvestportfoy.com
Web Adresi ------