TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Detayı, TKF Fon Getirileri

Fon Kodu TKF
Fon Adı TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Fon Türü Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Fon Tipi Kategorisi Menkul Kıymet Yatırım Fonları
Fon ISIN Kodu TRMTA1WWWWW8
Fon Stratejisi Hisse Senetlerinin sunduğu yüksek getiri fırsatlarından yararlanmak ve karşılaştırma ölçütüne eşdeğer veya daha fazla sermaye ve temettü kazancı elde etmektir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne yabancı yatırım araçları dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç BIAŞ'ta işlem gören ortaklık paylarına yatırılır. İhraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları %80'lik oranın hesaplanmasına dahil edilir.
Fon Risk Değeri 6
Risk Değerleri 1-7 arasında değer alır, en riskli fon 7 değerindendir.
KAP Adresi KAP Bilgi Adresi

TKF Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Birim Fon Fiyatı (TL) 39,715635
Tedavüldeki Pay Sayısı 34.345.795,00
Yatırımcı Sayısı 9.646
Fon Toplam Değeri 1.364.065.043,05
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 21.02.2024

TKF Getiri Tablosu

Günlük Getirisi 1.2638%
Haftalık Getiri Oranı 0%
Son 1 Ay Getiri Oranı 16.1892%
Son 3 Ay Getiri Oranı 15.4505%
Son 6 Aylık Getiri Oranı 29.7607%
Yılbaşından İtibaren Getirisi 25.1488%
1 Yıllık Getiri Oranı 75.2843%
3 Yıllık Getiri Oranı 474.115%
5 Yıllık Getiri Oranı 1879.66%

Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

TKF Fonu Kurucu İletişim Bilgileri

Fon Kurucusu TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Yöneticisi TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Adres Nisbetiye cad.,B3 Blok, Kat:9, Akmerkez, Etiler, İstanbul
Telefon 212 355 46 46
Faks 212 282 09 98
Email tpp@tacirlerportfoy.com.tr
Web Adresi www.kap.gov.tr - www.tacirlerportfoy.com.tr