ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON Detayı, ULH Fon Getirileri

Fon Kodu ULH
Fon Adı ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON
Fon Türü Serbest Şemsiye Fonu
Fon Tipi Kategorisi Menkul Kıymet Yatırım Fonları
Fon ISIN Kodu TRYUNPO00239
Fon Stratejisi Fon, Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, finansal işlem ve sözleşmelere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fonun portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul'un ilgili diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur. Fon beklenen getiriyi arttırmak, riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi, saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyü, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir.
Fon Risk Değeri 6
Risk Değerleri 1-7 arasında değer alır, en riskli fon 7 değerindendir.
KAP Adresi KAP Bilgi Adresi

ULH Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Birim Fon Fiyatı (TL) 2,660513
Tedavüldeki Pay Sayısı 224.325.240,00
Yatırımcı Sayısı 149
Fon Toplam Değeri 596.820.137,67
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 21.02.2024

ULH Getiri Tablosu

Günlük Getirisi -0.0311%
Haftalık Getiri Oranı -0.6477%
Son 1 Ay Getiri Oranı %
Son 3 Ay Getiri Oranı %
Son 6 Aylık Getiri Oranı %
Yılbaşından İtibaren Getirisi %
1 Yıllık Getiri Oranı %
3 Yıllık Getiri Oranı %
5 Yıllık Getiri Oranı %

Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

ULH Fonu Kurucu İletişim Bilgileri

Fon Kurucusu ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Yöneticisi Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.
Adres Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No 21 Kat:1 Maslak, Sarıyer/İstanbul
Telefon +90 (212)367 36 36
Faks +90 (212) 346 08 99
Email info@unluportfoy.com
Web Adresi www.unluportfoy.com