YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Detayı, YHZ Fon Getirileri

Fon Kodu YHZ
Fon Adı YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Fon Türü Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Fon Tipi Kategorisi Menkul Kıymet Yatırım Fonları
Fon ISIN Kodu TRYYAPO00279
Fon Stratejisi Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak baz alınan endeks olan BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi kapsamındaki ortaklık paylarından örnekleme yoluyla seçilenlere ve BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksini takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olmalıdır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları ile menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %20'si ve fazlası olamaz.Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. Fon bu işlemlerin yanında yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunmak amacıyla kıymetli maden, yabancı borçlanma araçları ile yerli ve/veya yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonları ile türev araçlara yatırım yapabilir.
Fon Risk Değeri 7
Risk Değerleri 1-7 arasında değer alır, en riskli fon 7 değerindendir.
KAP Adresi KAP Bilgi Adresi

YHZ Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Birim Fon Fiyatı (TL) 4,571375
Tedavüldeki Pay Sayısı 184.099.902,00
Yatırımcı Sayısı 33.164
Fon Toplam Değeri 841.589.658,58
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 24.05.2024

YHZ Getiri Tablosu

Günlük Getirisi -1.4199%
Haftalık Getiri Oranı -0.719%
Son 1 Ay Getiri Oranı -2.7848%
Son 3 Ay Getiri Oranı -9.4092%
Son 6 Aylık Getiri Oranı 32.2486%
Yılbaşından İtibaren Getirisi 51.556%
1 Yıllık Getiri Oranı 229.416%
3 Yıllık Getiri Oranı 387.385%
5 Yıllık Getiri Oranı 0%

Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

YHZ Fonu Kurucu İletişim Bilgileri

Fon Kurucusu YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Yöneticisi YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Adres YAPI KREDİ PLAZA D BLOK LEVENT 34330 İSTANBUL
Telefon 2123396525
Faks 2123395755
Email yf@yapikredi.com.tr
Web Adresi www.yapikrediportfoy.com.tr