Katılım Fonu Listesi, Katılım Fonu Türünden Fonlar Rehberi